phone 064 120 87 22
email skolajezika_krila@yahoo.com
Dobro došli u školu stranih jezika Wings

ZAŠTO ENGLESKI?

Engleski jezik je nesumnjivo univerzalni jezik. Oko 1,5 milijardi ljudi ga govori kao prvi, drugi ili strani jezik - svaki četvrti stanovnik planete. Usled vojnog, ekonomskog, naučnog, političkog i kulturnog uticaja Britanske imperije u 18. i 19. veku i globalnog uticaja Sjedinjenih Američkih Država tokom 20. veka stekao je status lingua franca u mnogim delovima sveta.

Škola jezika Wings posebnu pažnju posvećuje učenju engleskog jezika iz više razloga. Engleski je danas najrasprostranjeniji jezik na svetu koji se uči kao drugi jezik, a znanje engleskog jezika je korisno ili čak neophodno za mnoga zanimanja. Međunarodno poslovanje se odvija na ovom jeziku. Oko 85% elektronskih informacija u svetu je na engleskom. Engleski jezik je dominantan u svetskoj književnosti i u svetu nauke, tehnologije, u diplomatiji, sportu,filmu, muzici.Neophodan je za putovanja jer gde god da odete,a ne poznajete jezik te zemlje, engleski je od velike pomoći pri sporazumevanju.

I deci i odraslima učenje engleskog jezika pruža osnovu za dalje napredovanje.
KURSEVI

KURSEVI ZA DECU

Škola jezika Wings posebnu pažnju posvećuje najmlađima.

Kurs za najmladje se bazira na komunikativnoj metodi kroz zabavu i igru. Nastava se izvodi po najnovijim međunarodno priznatim udžbenicima uz upotrebu slika, raznih igara, muzike i ostalih dodatnih materijala koji obezbeđuju potrebnu raznovrsnost aktivnosti u nastavi. Pažljivo smo odabrali programe koji su u potpunosti prilagođeni uzrastu i potrebama deteta i koji podstiču aktivno učenje na prirodan i nenametljiv način. Nastava je u malim grupama od 3 do 8 polaznika.

Kurs engleskog jezika za decu školskog uzrasta ima za cilj usvajanje i primenu jezika kako kroz govor, tako i kroz razumevanje, čitanje i pisanje. Osim praktične upotrebe jezika, deca stiču znanja formalne gramatike i to kroz teme usklađene sa njihovim nivoom znanja i uzrastom. Nastava se izvodi po najnovijim međunarodno priznatim udžbenicima koji su obogaćeni audio i video materijalom.

Pored toga postoji i kurs engleskog jezika koji prati školsku godinu i to za osnovce i srednjoškolce. Nastavni planovi usaglašeni su sa programima školskog obrazovanja, pružajući mogućnost utvrđivanja i nadograđivanja postojećeg znanja učenika.

Nastavu izvode stručni profesori, specijalizovani za rad sa decom.KURSEVI ZA ODRASLE

Kursevi stranog jezika za odrasle namenjeni su onima koji žele da progovore strani jezik, savladaju jezičke barijere, da dodatno razviju i unaprede postojeće znanje gramatike i vokabulara uz veći nivo samopouzdanja u komunikaciji.

Pre samog početka nastave radimo u dogovoru s vama analizu potreba kao i nivo znanja nakon čega određujemo program samo za vas.

Pored opšteg kursa, postoje konverzacijski i poslovni kursevi.

U nastavi se koriste najnoviji međunarodno priznati udžbenici koje profesori obogaćuju dodatnim materijalima.

Svi kursevi su prilagođeni nivou znanja i potrebama naših polaznika.KONVERZACIJSKI KURS ENGLESKOG JEZIKA

Konverzacijski kursevi engleskog jezika namenjeni su onima koji žele da dodatno usavrše svoje jezičke veštine, da se fokusiraju na konverzaciju, da osveže prethodno stečeno znanje stranog jezika nakon kraće ili duže pauze u učenju.

Ovakva vrsta kurseva u školi stranih jezika Wings održava se sa ciljem da polaznici poboljšaju sposobnost komunikacije na stranom jeziku kako u svakodnevnim situacijama tako i u poslovnom okruženju

Ljudi uglavnom poseduju pasivno znanje stranog jezika, što znači da su sposobni da razumeju, ali im je teško kada oni sami treba da govore. Dešava se da polaznik ima visok nivo gramatičkog znanja i vokabulara, ali se teško izražava usmeno. Cilj konverzacijskih kurseva je upravo da pasivno znanje polaznika postane aktivno.POSLOVNI KURS ENGLESKOG JEZIKA

Engleski jezik je jezik međunarodnog poslovanja. Poslednjih godina je neophodan uslov za većinu poslova i u našoj zemlji. Znanje engleskog povećeva mogućnosti za vaš poslovni uspeh.

Kurs poslovnog jezika namenjen je pre svega poslovnim ljudima koji žele da obogate svoj strani jezik izrazima i terminima neophodnim za komunikaciju u poslovnom svetu.

Program se organizuje prema konkretnim potrebama polaznika.Pored engleskog u školi jezika Wings u ponudi su kursevi španskog jezika i kursevi francuskog jezika.
INDIVIDUALNI ČASOVI

Prednost individualnih časova je u tome što se nastava odvija određenim tempom, fokusira se na određenu oblast vokabulara i gramatike, kao i na posebne jezičke veštine koje bi trebalo usavršiti npr. slušanje ili pisanje.

Program individualne nastave osmišljen je tako da polaznik aktivno učestvuje u procesu usvajanja jezičkih struktura i vokabulara neophodnih za poboljšanje svojih jezičkih veština. Aktivnosti na času su pravilno izbalansirane prema individualnim potrebama polaznika.
OPŠTE INFORMACIJE (CENOVNIK)

Individualni časovi

Deca od 1. do 8. razreda 60 min. 900 din.
Srednjoškolci 60 min. 1200 din.
Odrasli 60 min. opšti engleski 1200 din.
stručni engleski 2000 din.


Individualni kursevi (fiksni termini)

nedeljno mesečno
Deca od 1. do 8. razreda 2 x 60 min. 5200 din.
Srednjoškolci 2 x 60 min. 6800 din.
Odrasli 2 x 60 min. opšti engleski 6800 din.
stručni engleski 11600 din.


Grupni kursevi (mini grupe)

nedeljno mesečno
Deca od 1. do 8. razreda 2 x 60 min. 3200 din.
Srednjoškolci 2 x 60 min. 4400 din.
Odrasli 2 x 60 min. opšti engleski 4400 din.
stručni engleski 8600 din.

PREVODILAČKE USLUGE

Wings za vas radi prevode najvišeg kvaliteta uz poštovanje dogovorenih rokova i poverljivosti poslovnih informacija; najbolja usluga za najbolju cenu.

Prevodilački centar Wings nudi usluge prevođenja sa engleskog,španskog,francuskog na srpski i obrnuto. Prevode obavljaju iskusni prevodioci sa višegodišnjim iskustvom iz oblasti prevođenja.

Do sada smo imali uspešnu saradnju sa mnogim renomiranim firmama iz Srbije, kao i privatnim licima. Za pismene prevode cena se obračunava prema prevodilačkoj strani prevedenog teksta. Jedna prevodilačka strana sadrži 1.800 slovnih znakova sa razmacima. Broj znakova se kompjuterski izračunava opcijom REVIEW-WORD COUNT. Cena prevodilačke strane je 2500 din.
SRPSKI ZA STRANCE

Kurs SRPSKI ZA STRANCE namenjen je ljudima iz inostranstva koji žive i rade u Srbiji. Cilj kursa je da polaznici poboljšaju sposobnost komunikacije na srpskom jeziku kako u svakodnevnim situacijama, tako i u poslovnom okruženju.
SERBIAN FOR FOREIGNERS

Language school Wings offers you Serbian Language Courses. If you want to learn or master your Serbian and get to know Serbia, its culture and history, please feel free to contact us.
KONTAKTIRAJTE NAS

Nemanjina 5/12, 34 000 Kragujevac

icon 1 Ulica: Nemanjina 5/12, 34 000 Kragujevac

icon 2 Telefon: 064 120 87 22

icon 3www.skolajezika-wings.com